Selene vormikeel toob klassikalise lahenduse moodsasse võtmesse, mis sulandub keskkonda ühtviisi hästi nii linnas kui maal. Traditsioonilisest viilkatusega hoonemahust tuletatud ilma räästasteta ning iseloomulike rõhutatud otsaseintega vorm on põnevaks alternatiiviks klassikalistele lahendustele piirkonda, kuhu on lubatud ehitada vaid viilkatustega hooneid. Otsaseintel on välisviimistlusena võimalik kasutada nii voodrilauda kui krohvitud pinda, soovides palkseinaga veelgi suuremat kontrasti saavutada.

Selene lahenduse väljatöötamisel arvestasime ka võimalusega ehitada etapp 2 hoopis esimesena – esmalt saunamaja või suvekoduke ja hilisemas etapis, kui soov suvekodust juba elumaja teha, majaosa juurde. Samuti annab kahe majaosa eraldatus võimaluse tuua pere juurde elama vanavanemad  või hoopis luua oma pesa pere noorukile.

Aastane tarnitud energiakogus 10 500 kWh.*
*Põhineb standardkasutusel ja eelduslikel tingimustel, et eluruumide aknad jäävad valdavalt lõunasse, küttesüsteem baseerub maaküttel ja hoones on soojustagastusega ventilatsioonisüsteem.

Ehitusluba tuleb hankida kogu maja mahule kohe. 1. etapi valmides on võimalik hankida osaline kasutusluba. Selle eelduseks on maja terviklik funktsioneerimine, väljaehitatud tehnosüsteemid. 2. etapp on võimalik ehitada sama ehitusloa raames.

Miks osta Finnlogist?