Palkmaja info - Finnlog

Finnlog Group OÜ
Järvevana tee 9, 11314 Tallinn
Tel: (+372) 6225 845

Palkmaja info

Videod
Videod
Videod

Videote lehel jagame oma kogemusi puitmajadest ning puitmaja ehitusest.

Blogi
Blogi
Blogi

Blogis jagame oma kogemusi seoses palkmajade ning nende ehitusega.

Palkmajade õhulekketestid
Palkmajade õhulekketestid
Palkmajade õhulekketestid

Olulist rolli välispiirete soojusläbivuse juures mängivad piirete õhulekked kuna need suurendavad hoone soojuskadusid.

Energiatõhusus
Energiatõhusus
Energiatõhusus

Alates 1. juulist 2009 kehtib Eestis energiatõhususe miinimumnõuete määrus, mille kohaselt ei tohi väikemaja energiatõhususarv ületada aastas ruutmeetri kohta 180 kWh.

Palkmaja linnakeskkonnas
Palkmaja linnakeskkonnas
Palkmaja linnakeskkonnas

Juhul kui detailplaneering võimaldab ehitada linnakeskkonda puithooneid, siis tohib sinna ehitada ka kandilisest palgist maju. Finnlogi majade palkseinte ristnurgad lõigatakse maha ja kaetakse laiade nurgaliistudega.

Ehituse maksumuse kujunemine
Ehituse maksumuse kujunemine
Ehituse maksumuse kujunemine

Palkmaja ehitus koosneb mitmest etapist. Toome välja olulisemad tööd ja nende orienteeriva maksumuse suhtena ehituse kogumaksumusse.

Palkmaja ehitusaeg
Palkmaja ehitusaeg
Palkmaja ehitusaeg

Ehitustöödele eelnevad projekteerimine ja ehitusloa taotlemine, millele kulub keskmiselt 3 kuud. Alles seejärel on võimalik asuda maja ehitama.

Ehitusjärelvalve
Ehitusjärelvalve
Ehitusjärelvalve

Finnlog kasutab majade püstitusel erapooletut ehitusjärelvalvet. Kõigi majade kandvad konstruktsioonid, olulised sõlmed ja ehitusfüüsikalised omadused vaadatakse järelvalve poolt üle.

Välisarhitektuur
Välisarhitektuur
Välisarhitektuur

Palkmaja traditsioon algab meie esiisade juurest. Teekond sealt praegusaegse liimpuidust palkmajani on olnud pikk. Palkarhitektuuri ja -ehituse valdkonda on uus hingamine saabunud tänu uuenduslikele tehnoloogiatele ning seadmetele.

Sisekujundus
Sisekujundus
Sisekujundus

Maja sisekujunduse põhieesmärk on luua funktsionaalne, terviklik ja kaunis ruum. Läbimõeldud sisekujundus loob ka hea emotsiooni, mis omakorda tekitab harmoonilise kodutunde.

Vundament
Vundament
Vundament

Elumajade ja suvilate ehitamisel kasutatakse enamasti plaat-, lint- või vaivundamenti. Vundamendi tüübi valikul lähtutakse visuaalsel vaatlusel või geodeetilistel uuringutel saadud tulemustest.

Palkseinad
Palkseinad
Palkseinad

Finnlog on selgelt määratlenud oma sihid, pakkudes massiivsest liimpalgist elumaju, suvilaid ja saunu.

Katus
Katus
Katus

Valdavalt kasutatakse kivikatust, mis on sobiv oma raskuse poolest. Palju on paigaldatud kärg- ja plekk-katust. Alternatiivina eelpoolmainitud katetele võib kasutada ka sindleid või roogu.

Aknad ja uksed
Aknad ja uksed
Aknad ja uksed

Märkimisväärset rolli kodu välisilmes omavad hoone aknad ja uksed. Akende valikul tuleks lähtuda ümberkaudsete hoonete arhitektuursest eripärast ning akende kasutusmugavusest ja vastupidavusest.

Küttesüsteemid palkmajas
Küttesüsteemid palkmajas
Küttesüsteemid palkmajas

Palkmaja küttesüsteemi valik tuleks teha võimalikult varakult, et juba maja projekteerimise käigus saaks küttesüsteemi vajadustega täpselt arvestada. Palkmaja küttelahenduse valikul ei ole sisuliselt piiranguid, sobivad kõik levinud küttelahendused.

Ventilatsioon palkmajas
Ventilatsioon palkmajas
Ventilatsioon palkmajas

Hea mikrokliima saab majas alguse korralikust ja toimivast õhuvahetusest ehk ventilatsioonist. Kuigi palkmaja on naturaalne ja tervislik, õhuvahetus peab olema tagatud ka palkmajas.

Palkmaja parim soojustusmaterjal
Palkmaja parim soojustusmaterjal
Palkmaja parim soojustusmaterjal

Kasutame liimpuidust palkmajade katuse, lae ja välisseinte soojustamisel tselluvilla. Pärast soojustamistöid Finnlog teeb igale palkmajale termograafilise uuringu ja õhutiheduskontrolli, millega kontrollib täiendvalt nende tööde kvaliteeti ja maja üldist soojapidavust.

Välisviimistlus
Välisviimistlus
Välisviimistlus

Palkmaja välisviimistluses loovad majale ilme sokkel, palkseinad, aknad ja uksed koos liistudega ning tuulekastid ja katus. Nende elementide omavahelise harmoonia korral tekib tervik, mis annab meile aimu seal elavate inimeste heast maitsest.

Korsten
Korsten
Korsten

Korstnad võiks liigitada nende konstruktsioonilistest materjalidest lähtuvalt tellis- ja moodulkorstendeks. Moodulkorstnad jagunevad omakorda plokkmoodul- ja metallmoodulkorstendeks.

Elekter
Elekter
Elekter

Nüüdisaja palkmajas on ka elektrisüsteem lahendatud tänapäevaselt. Hästi läbimõeldud elektriprojekt ja projekteeritud süsteemi asjatundlik paigaldus muudab hoone kasutamise mugavaks ning säilitab ja rõhutab ehitise isikupära.

Siseviimistlusmaterjalid
Siseviimistlusmaterjalid
Siseviimistlusmaterjalid

Finnlogi palkmaja siseviimistluses on võimalik kasutada mitmesuguseid konstruktsioonilisi elemente (vaheseinad, postid) ja pinnakattematerjale (puit, plaat, vineer, tapeet, värv).

Klientide küsimused
Klientide küsimused
Klientide küsimused

Siit leiad enamlevinud küsimused ja vastused seoses palkmajade ning nende ehitusega.