KAMPAANIATINGIMUSED

1. Kampaania korraldaja
Finnlog OÜ (edaspidi “Finnlog” või “Korraldaja”), äriregistri kood 12229647; aadress: Järvevana tee 9, 11314 Tallinn, Eesti; meiliaadress: info(at)finnlog.ee; telefon: +372 622 5845

2. Osalemise kriteeriumid
Kampaania kehtib uutele sõlmitavatele tarne- ja ehituslepingutele, mis sõlmitakse kuni 01.07.2020. Kampaaniapakkumine ei laiene juba tehtud soodustustele ja kampaaniaperioodiväliselt sõlmitud lepingutele.

3. Kampaaniapakkumine
Kampaaniapakkumiseks on tasuta katusekattekomplekt (edasipidi “Kampaaniatoode”) Finnlogi majale. Katusekattekomplekti alla kuuluvad katusekattematerjal koos kinnitite ja abimaterjalidega ja katuseturvatooted1.

Kampaaniapakkumise korras lisab Korraldaja kvalifitseeruvale tellimusele Kampaaniatooted

  1. vastavalt kliendi valitud katusekattematerjali tüübile
  2. võttes arvesse tellimuse objektiks oleva hoone katusekonstruktsiooni ja sellele esitatavaid nõudeid
Kampaaniatoodekonstruktsioonitüüp, kvaliteediklass
Ruukki ClassicPlekk-katus
Monier Est-Stein ElegantKivikatus
Owens Corning
TruDefination DURATION
Bituumensindelkatus

4. Õigus kampaaniapakkumisele
Kampaaniapakkumise rakendamise aluseks on kampaaniaperioodil Finnlog OÜ-ga sõlmitud tarne- ja ehitusleping, mis sisaldab ehitist ja ehitustöid.

5. Lisatingimused

Korraldaja jätab endale õiguse igal hetkel ilma eelneva teavituseta lõpetada kampaania ja peatada pakkumine vääramatu jõu (force majeure), kampaaniareeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel. Korraldaja teavitab sellest kodulehe vahendusel.

Kampaaniapakkumise väärtust ei maksta osaliselt ega täielikult välja rahas ja kampaaniapakkumist ei vahetata muu asja (sh näiteks alternatiivse katusekatte, mida pole kampaaniatingimustes nimetatud) või teenuse vastu.

6. Kampaania reeglid puudutavad kõiki osalejaid
Kampaania läbiviimise korra on kampaania korraldaja kehtestanud käesolevates reeglites. Kõik kampaania korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Korraldaja jätab endale õiguse kampaania reegleid muuta.

7. Kohaldatav seadus ja vaidluste lahendamine
Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Kõik pretensioonid kampaania korraldamise kohta tuleb saata Korraldaja meiliaadressile info(at)finnlog.ee või kirjalikult Korraldajale aadressil: Finnlog OÜ, Järvevana tee 9, 11314 Tallinn, Eesti, märgufraasiga “Finnlog katusekampaania” hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast kampaania lõppemist.

1Katuseturvatoodete komplekti kuulub – lumetõkketorud sissepääsude kohal, katuse astmed, platvorm korstna teenindamiseks.