Individuaalsete lahenduste puhul lähtutakse juba algfaasis konkreetsest krundist: tema suurusest, seonduvatest piirangutest ning elamu ruumide parimast paigutusest ilmakaarte suhtes. Lisaks võetakse arvesse reljeefi iseärasusi, looduslikku keskkonda üldiselt ning naabruses asuvat hoonestust. Ruumiprogramm koostatakse samuti juba algfaasis kooskõlas tellijaga. Sellega kirjeldatakse vajalikud ruumid, nende ligikaudsed suurused ning nendest lähtuvalt hoone üldpind ja korruselisus. Lisaks käsitletakse ka tehnilisi lahendusi – kuidas lahendatakse kütmine ja ventileerimine jne.

Suurt rolli individuaalprojekti kujunemisel mängivad kirjeldused pere igapäevasest koostoimimisest, huvidest, harjumustest ja eripäradest. Mida enam detaile projekteerimise algfaasis koos läbi arutatakse, seda kergem on leida ühist keelt ning lõpptulemusena saada kaunis ning hästi funktsioneeriv kodu.

Allpool on valik meie arhitektidel töös olnud eskiisidest ning pildigaleriist leiab fotosid teostatud projektidest.

Uuri meilt lisa!