CLT-elementmaja info - Finnlog

Finnlog Group OÜ
Järvevana tee 9, 11314 Tallinn
Tel: (+372) 6225 845

CLT info

Mis on CLT?
Mis on CLT?
Mis on CLT?

CLT plaati kasutatakse nii sise- ja välisseinteks kui ka lagede ja katuste jaoks. CLT-majad kestavad sajandeid, kui on korralikult projekteeritud, ehitatud ja kaitstud ilmastiku ning niiskuse eest.

Loodussõbralikkus
Loodussõbralikkus
Loodussõbralikkus

Puitmaterjali kasutamine vähendab CO2 emissiooni. Puu kasvamise ajal omastatakse ja salvestatakse süsinikdioksiidi ümbritsevast atmosfäärist st. puit kui materjal, tekib päikeseenergia ja fotosünteesi koosmõjul.

Soojapidavus
Soojapidavus
Soojapidavus

Vastavalt välispiirete energiatõhususe miinimumnõuetele peab projekteeritavate ja ehitatavate hoonete seinte soojusjuhtivus (U arv) jääma vahemikku mitte rohkem kui 0,2…0,25W/(m²K).

Ehitusjärelvalve
Ehitusjärelvalve
Ehitusjärelvalve

Finnlog kasutab CLT-elementmajade püstitusel erapooletut ehitusjärelvalvet. Kõigi majade kandvad konstruktsioonid, olulised sõlmed ja ehitusfüüsikalised omadused vaadatakse järelvalve poolt üle.

Vundament
Vundament
Vundament

Elumajade ja suvilate ehitamisel kasutatakse enamasti plaat-, lint- või vaivundamenti. Vundamendi tüübi valikul lähtutakse visuaalsel vaatlusel või geodeetilistel uuringutel saadud tulemustest.

CLT-maja montaaž ja paigaldus
CLT-maja montaaž ja paigaldus
CLT-maja montaaž ja paigaldus

Vaata videot Finnlogi CLT-elementmaja montaažist ja paigaldusest.

Küte
Küte
Küte

Meeldivalt soe tuba ühtlase temperatuuriga ja värske õhk igas toas, köögis, vannitoas, kus iganes, on üks põhitingimusi kaasaegses kodus. Tõsi, maja süda on küttesüsteemi soojusallikas.

Korsten
Korsten
Korsten

Korstnad võiks liigitada nende konstruktsioonilistest materjalidest lähtuvalt tellis- ja moodulkorstendeks. Moodulkorstnad jagunevad omakorda plokkmoodul- ja metallmoodulkorstendeks.

Ventilatsioon
Ventilatsioon
Ventilatsioon

Ventilatsiooniks nimetatakse õhuvahetust siseruumides. Õhuvahetust kasutatakse selleks, et ruumis oleks puhas ja värske õhk ehk eesmärgil hoida ruumiõhu saasteained tervisele ohutul tasemel.

Siseviimistlus
Siseviimistlus
Siseviimistlus

Finnlogi CLT-maja siseviimistluses on võimalik kasutada mitmesuguseid konstruktsioonilisi elemente (vaheseinad, postid) ja pinnakattematerjale (puit, plaat, vineer, tapeet, värv).