Krundi käiguteede ja parklate katmiseks on mitmesuguseid võimalusi. Kõige lihtsam variant on katta teed või parkimisplats graniitsõelmetega. Võib ka asfalteerida, aga seda tänapäeval eramute puhul eriti ei tehta. Teine võimalus on kasutada sillutiskive: betoonkivi, tänavatelliseid, graniiti või muid looduskive. Kõige sagedamini kasutatakse betoonkivi, millel on praegusel ajal palju värvusi ja vorme. Betoonkivi on hinnalt soodsam kui looduskivid, selle paigalduse hind koos materjaliga on ca 150 m2 ala puhul 26-30 EUR/m2. Lihtsa killustikaluse ehitus maksab ca 10-12 EUR/m2. Kõige kallim on...

Piirdeaiad võib laias laastus jagada kolme gruppi: võrkaed, puitaed ja metallaed. Kõige lihtsam ning soodsam lahendus on tavaline võrkaed, mida kasutatakse pigem krundi tagumiste osade piiramiseks. Fassaadi- või tänavapoolne osa ümbritsetakse enamasti puit- või metallaiaga. Kõigi aiatüüpide puhul on võimalik kasutada valmismooduleid – nende paigaldus on lihtsam, kiirem ja odavam. Enne aia rajamist tuleks uurida, ega kohalikul omavalitsusel ole piirdeaedadega seoses mingeid nõudmisi või soovitusi. Aia rajamise eelarvele avaldab mõju ka aiapostide vundeerimise meetodi valik.