Inimene on õnneks nii tehtud, et unustab küllaltki ruttu läbielatud raskused. Täpselt nii on see ka oma maja ehitamisel. Hiljem tundub enamikele tellijatele projekti valimine ja kogu ehitamist ettevalmistav periood põneva väljakutsena, mida jäävad meenutama tubli kotitäis saadud kogemusi. Kuid selle tee alguses kulub suur hulk aega valiku tegemiseks. Kuidas ikkagi teekond oma projektini kulgeb? Vaatleme tüüpprojekti abil valikute tegemist, kuna kõige sagedamini alustatakse oma maja kavandamist just majade tüüpprojekte/katalooge internetis või paberil sirvides. Selle abil saadakse esmane ettekujutus erinevatest...

Ehitamine on pikk protsess, see ettekujutus on sageli meisse otsekui sisse kodeeritud ja me lepime sellega. See aeg, kui eramuid ehitati mitmeid aastaid, on pärit ajast, kuid seda tehti peamiselt oma jõududega ise ehitades palgatöö kõrvalt, raha säästes, väikeste tööetappide kaupa. Juba ammu on see lähenemine ehitamisele muutunud ja enamik ehitab oma maja pangalaenu abil ning soovib ehitada oma maja võimalikult lühikese ajaperioodi jooksul. Kuidas ajaliselt majaprojekt ellu viiakse? Miks on lühike ajaperiood oluline ja miks ehitaja sageli oma riskide...

Iga ehitustöödega koguneb märkimisväärne hulk ehitusdokumentatsiooni. Ehitusaegse  projektdokumentatsiooni ja täitedokumentide kogumise peamiseks eesmärgiks on tõendada ehitise või rajatise nõuetekohast ja projektijärgset ehitamist. See seadusandja nõue võib tunduda bürokraatlik ja ebamugav, kuid ehitiste ohutuse ja turvalisuse tagamiseks on see kahtlemata oluline ja vajalik. Tellija ülesandeks on tagada ehitusperioodil ehitusdokumentatsiooni kogumine ja selle säilitamine. Kogutav ehitusalane dokumentatsioon on vajalik kasutusloa taotlemisel. Kogutava dokumentatsiooni võib üldiselt jaotada järgmiselt:   Ehitusprojekt ja selle juurde kuuluv seletuskiri Need dokumendid valmivad enne ehitustööde alustamist ja vajadusel...

Iga suurema projekti või mahuka töö osas on kasulik jagada töö väiksemateks etappideks ja alamtöödeks. Selliselt tekib parem kontroll ja arusaam iga etapi olulisusest ning selge siht lõppeesmärgi saavutamiseks. Mis on eramu ehitamisel ühed olulisemad etapid, millele tuleks erilist tähelepanu pöörata? Vaatame lähemalt 4 olulist etappi / valikut majaprojekti õnnestumisel. 1) Krundi asukoht „Krundi valik algab asukohast ja veelkord asukohast“ – nii ütlevad ja korrutavad kõik kinnisvaraspetsialistid. Ja teevad seda õigusega. Krundi valiku mõju üks olulisem valik kogu majaprojekti juures....

Hoone energiatõhususe miinimumnõuded jõustusid Eestis esmakordselt 2008. a. Alates hoone energiatõhususe miinimumnõuete rakendumisest on vastavus energiatõhususe nõuetele olnud ehitusloa andmise üheks eelduseks. Energiatõhususe miinimumnõuded kohalduvad uute hoonete püstitamisel ja olemasolevate hoonete olulisel rekonstrueerimisel. Hoonete energiatõhususe miinimumnõuete kontekstis räägitakse üha enam liginullenergiahoone nõuete jõustumisest. Liginullenergiahoone määratlus ja liginullenergiahoone tasemele vastavad energiatõhususarvu piirmäärad on Eesti õiguses kehtinud alates 09.01.2013. a. Seega ei ole tegemist uue või ettenägematu nõude rakendumisega. Liginullenergiahoone nõuded on olemuselt samuti uute hoonete püstitamisel kohalduvad energiatõhususe miinimumnõuded. Olemasolevate hoonete...

Ehitusplats. Tellija tuli vaatama oma lõppjärgus olevat maja. Ta märkab lõplikult viimistletud seinal väikest ebatasasust. Ta vaatab seda kohta iga nurga alt ja järjest enam see hakkab teda häirima. Tellija kutsub ehitaja ja ütleb, et see koht tuleb korda teha. Ehitaja vaatab seina ja ütleb, et see vastab igati kokkulepitud kvaliteedinõuetele. Iga tellija jaoks on väga oluline, et tema maja oleks kvaliteetne. Kvaliteetne nii materjalide kui ka töö osas. Kuid, mida tähendab tellija jaoks kvaliteet? Mida mõistab ehitaja kvaliteedi all?...

Enne kui kopp krundil maasse lüüakse tuleb igal tellijal teha üks oluline otsus. Otsustada kuidas ehitada? Kas tellida kõik tööd ühelt ehitusfirmalt või tellida tööd kindla etapini ja näiteks ka ise omajõududega osad tööd ära teha?   Tööde valikuline tellimine Põhjus, miks kaalutakse osalises mahus tööde tellimist on ennekõike seotud ehituskulude kokkuhoiuga. Ehitamine on paratamatult kallis tegevus ning seetõttu lähtutakse mõttest, et ise töid organiseerides ning erinevatelt töövõtjatelt tellides  või ka ise tehes on võimalik maja valmis saada odavamalt. Tööde...

Kui öelda sõna “palkmaja”, kerkib suurele osale inimestele silme ette mõni “Eesti Vabaõhumuuseumis” eksponeeritud vana taluhooned, mis oma massiivsete rookatustega on otsekui maadligi surutud ja mida iseloomustavad väiksed aknad ja madalad ukseavad. Esmapilgul palkmaja ja suured klaaspinnad kuidagi kokku ei käi.   Palkmajade areng Palkamajade arendustöö pole aga peatunud ja suuremate klaaspindade kasutamine palkmajas ei ole enam takistuseks. Iseäranis häid lahendusi suudavad pakkuda liimpuidust palkmajade pakkujad. Heaks näiteks on Finnlogi modernsed funkstiilis majad, mis kasutavad julgelt ja palju suuri klaaspindu....

Ükski maja pole valmis enne kui see on korralikult sisustatud. Maja ilma läbimõeldud sisustuseta ei anna loo õiget kodutunnet ja teeb elu mõnevõrra ebamugavamaks. Sisustamisest ei tasu ühelgi majaehitajal mööda vaadata ja seda ära unustada. Millal alustada sisustamisega? Sageli unustatakse ära, et maja sisustamisega tuleks alustada kohe maja kavandamise algfaasis, juba esimese ruumiplaani koostamise ajal. Maja kavandamise käigus pööratakse keskset tähelepanu maja välisilmele ja ruumiplaanile. Ruumiplaanile kantakse tavaliselt ka teatud osas mööblit ja muud sisustust, et tekiks parem ettekujutus ruumidest,...

Iga koduomanik tunneb siirast heameelt, kui saab lõpuks oma uude äsjavalminud majja kolida. Pikk ehitusprotsess, palju lahendatud probleeme ja tehtud valikuid hakkavad seejärel vaikselt ununema. Uude kodusse sisseelamine võtab oma aja, kuid elurütm saab paika, kipuvad majaga seotud teemad jääma tahaplaanile. “Mis ikka uue majaga saab juhtuda, milleks maja hooldusse esialgu investeerida?” Nii mõtlevad paljud uued majaomanikud ja unustavad ära majaga seotud hooldustööd. Hooldustööd on maja tervise kindlustus Paraku iga maja ja selle süsteemid vajavad hooldamist ning hooldustöödest ei ole...