Iga suurema projekti või mahuka töö osas on kasulik jagada töö väiksemateks etappideks ja alamtöödeks. Selliselt tekib parem kontroll ja arusaam iga etapi olulisusest ning selge siht lõppeesmärgi saavutamiseks. Mis on eramu ehitamisel ühed olulisemad etapid, millele tuleks erilist tähelepanu pöörata? Vaatame lähemalt 4 olulist etappi / valikut majaprojekti õnnestumisel. 1) Krundi asukoht „Krundi valik algab asukohast ja veelkord asukohast“ – nii ütlevad ja korrutavad kõik kinnisvaraspetsialistid. Ja teevad seda õigusega. Krundi valiku mõju üks olulisem valik kogu majaprojekti juures....

Hoone energiatõhususe miinimumnõuded jõustusid Eestis esmakordselt 2008. a. Alates hoone energiatõhususe miinimumnõuete rakendumisest on vastavus energiatõhususe nõuetele olnud ehitusloa andmise üheks eelduseks. Energiatõhususe miinimumnõuded kohalduvad uute hoonete püstitamisel ja olemasolevate hoonete olulisel rekonstrueerimisel. Hoonete energiatõhususe miinimumnõuete kontekstis räägitakse üha enam liginullenergiahoone nõuete jõustumisest. Liginullenergiahoone määratlus ja liginullenergiahoone tasemele vastavad energiatõhususarvu piirmäärad on Eesti õiguses kehtinud alates 09.01.2013. a. Seega ei ole tegemist uue või ettenägematu nõude rakendumisega. Liginullenergiahoone nõuded on olemuselt samuti uute hoonete püstitamisel kohalduvad energiatõhususe miinimumnõuded. Olemasolevate hoonete...

Ehitusplats. Tellija tuli vaatama oma lõppjärgus olevat maja. Ta märkab lõplikult viimistletud seinal väikest ebatasasust. Ta vaatab seda kohta iga nurga alt ja järjest enam see hakkab teda häirima. Tellija kutsub ehitaja ja ütleb, et see koht tuleb korda teha. Ehitaja vaatab seina ja ütleb, et see vastab igati kokkulepitud kvaliteedinõuetele. Iga tellija jaoks on väga oluline, et tema maja oleks kvaliteetne. Kvaliteetne nii materjalide kui ka töö osas. Kuid, mida tähendab tellija jaoks kvaliteet? Mida mõistab ehitaja kvaliteedi all?...

Enne kui kopp krundil maasse lüüakse tuleb igal tellijal teha üks oluline otsus. Otsustada kuidas ehitada? Kas tellida kõik tööd ühelt ehitusfirmalt või tellida tööd kindla etapini ja näiteks ka ise omajõududega osad tööd ära teha?   Tööde valikuline tellimine Põhjus, miks kaalutakse osalises mahus tööde tellimist on ennekõike seotud ehituskulude kokkuhoiuga. Ehitamine on paratamatult kallis tegevus ning seetõttu lähtutakse mõttest, et ise töid organiseerides ning erinevatelt töövõtjatelt tellides  või ka ise tehes on võimalik maja valmis saada odavamalt. Tööde...

Kui öelda sõna “palkmaja”, kerkib suurele osale inimestele silme ette mõni “Eesti Vabaõhumuuseumis” eksponeeritud vana taluhooned, mis oma massiivsete rookatustega on otsekui maadligi surutud ja mida iseloomustavad väiksed aknad ja madalad ukseavad. Esmapilgul palkmaja ja suured klaaspinnad kuidagi kokku ei käi.   Palkmajade areng Palkamajade arendustöö pole aga peatunud ja suuremate klaaspindade kasutamine palkmajas ei ole enam takistuseks. Iseäranis häid lahendusi suudavad pakkuda liimpuidust palkmajade pakkujad. Heaks näiteks on Finnlogi modernsed funkstiilis majad, mis kasutavad julgelt ja palju suuri klaaspindu....

Ükski maja pole valmis enne kui see on korralikult sisustatud. Maja ilma läbimõeldud sisustuseta ei anna loo õiget kodutunnet ja teeb elu mõnevõrra ebamugavamaks. Sisustamisest ei tasu ühelgi majaehitajal mööda vaadata ja seda ära unustada. Millal alustada sisustamisega? Sageli unustatakse ära, et maja sisustamisega tuleks alustada kohe maja kavandamise algfaasis, juba esimese ruumiplaani koostamise ajal. Maja kavandamise käigus pööratakse keskset tähelepanu maja välisilmele ja ruumiplaanile. Ruumiplaanile kantakse tavaliselt ka teatud osas mööblit ja muud sisustust, et tekiks parem ettekujutus ruumidest,...

Iga koduomanik tunneb siirast heameelt, kui saab lõpuks oma uude äsjavalminud majja kolida. Pikk ehitusprotsess, palju lahendatud probleeme ja tehtud valikuid hakkavad seejärel vaikselt ununema. Uude kodusse sisseelamine võtab oma aja, kuid elurütm saab paika, kipuvad majaga seotud teemad jääma tahaplaanile. “Mis ikka uue majaga saab juhtuda, milleks maja hooldusse esialgu investeerida?” Nii mõtlevad paljud uued majaomanikud ja unustavad ära majaga seotud hooldustööd. Hooldustööd on maja tervise kindlustus Paraku iga maja ja selle süsteemid vajavad hooldamist ning hooldustöödest ei ole...

Uus kodu on valminud. Tellija ja ehitaja teevad majas ringkäiku ja vaatavad teostatud töid üle.  Tellija on kulutanud maja ehitamisele suure summa raha ja jälgib igal sammul ehituskvaliteeti. Kõik näeb hea välja ja tellija on rahul. Vormistatakse ehitustööde üleandmise – vastuvõtmise akt, millega ehitaja ehitustööd tellijale üle annab. Kuid tellija vajab lisakindlust, et nähtud hea ehituskvaliteet ka püsima jääb ja varjatud puudusi ei teki ning seepärast on ehituses tavaks anda ehituslepingus teostatud töödele garantiiaeg kestusega 2 aastat, mis algab just...

Teatame rõõmuga, et kätte on jõudnud Finnlogi juubeliaasta! Oleme juba 15 aastat loonud unikaalseid ja isikupäraseid kodusid isikupärastele inimestele. 15. sünnipäeva puhul kehtivad -10% tutvumishinnad optimaalse plaanilahendusega modernsetele palkmajadele Aibell, Belenus ja Cleena. Need palkmajad said väljatöötatud eelmiseks sügiseks ning osutusid klientide seas äärmiselt populaarseks, mistõttu otsustasime tähistada juubelit tutvumishindadega. Täpsema info kampaania kohta leiad siit.  

Ehitamise faasi jõudmine paneb südame kiiremini põksuma igal majaehitajal. Ehitustööde käivitamine on ju pika planeerimis- ja ettevalmistusperioodi järel see hetk, kus reaalselt ehitusplatsil  tööd algavad ja tööde tulemust silmaga näha ning käega katsuda saab. Millised on peamised ülesanded, mida iga majaomanik peab ehitusfaasis tegema? 1) Ettevalmistavad tegevused ja kiire reageerimine ehitusfaasis tekkivate probleemide lahendamisel. Omaniku üheks oluliseks ülesandeks on tagada või korraldada objektile juurdepääs, ehitusmaterjalide ladustamise koht, korraldada vajadusel ettejäävate puude raie ning lahendada ehitusaegse elektri ja vee kasutamise võimalus....