Kui öelda sõna “palkmaja”, kerkib suurele osale inimestele silme ette mõni “Eesti Vabaõhumuuseumis” eksponeeritud vana taluhooned, mis oma massiivsete rookatustega on otsekui maadligi surutud ja mida iseloomustavad väiksed aknad ja madalad ukseavad. Esmapilgul palkmaja ja suured klaaspinnad kuidagi kokku ei käi.   Palkmajade areng Palkamajade arendustöö pole aga peatunud ja suuremate klaaspindade kasutamine palkmajas ei ole enam takistuseks. Iseäranis häid lahendusi suudavad pakkuda liimpuidust palkmajade pakkujad. Heaks näiteks on Finnlogi modernsed funkstiilis majad, mis kasutavad julgelt ja palju suuri klaaspindu....

Ükski maja pole valmis enne kui see on korralikult sisustatud. Maja ilma läbimõeldud sisustuseta ei anna loo õiget kodutunnet ja teeb elu mõnevõrra ebamugavamaks. Sisustamisest ei tasu ühelgi majaehitajal mööda vaadata ja seda ära unustada. Millal alustada sisustamisega? Sageli unustatakse ära, et maja sisustamisega tuleks alustada kohe maja kavandamise algfaasis, juba esimese ruumiplaani koostamise ajal. Maja kavandamise käigus pööratakse keskset tähelepanu maja välisilmele ja ruumiplaanile. Ruumiplaanile kantakse tavaliselt ka teatud osas mööblit ja muud sisustust, et tekiks parem ettekujutus ruumidest,...

Iga koduomanik tunneb siirast heameelt, kui saab lõpuks oma uude äsjavalminud majja kolida. Pikk ehitusprotsess, palju lahendatud probleeme ja tehtud valikuid hakkavad seejärel vaikselt ununema. Uude kodusse sisseelamine võtab oma aja, kuid elurütm saab paika, kipuvad majaga seotud teemad jääma tahaplaanile. “Mis ikka uue majaga saab juhtuda, milleks maja hooldusse esialgu investeerida?” Nii mõtlevad paljud uued majaomanikud ja unustavad ära majaga seotud hooldustööd. Hooldustööd on maja tervise kindlustus Paraku iga maja ja selle süsteemid vajavad hooldamist ning hooldustöödest ei ole...

Uus kodu on valminud. Tellija ja ehitaja teevad majas ringkäiku ja vaatavad teostatud töid üle.  Tellija on kulutanud maja ehitamisele suure summa raha ja jälgib igal sammul ehituskvaliteeti. Kõik näeb hea välja ja tellija on rahul. Vormistatakse ehitustööde üleandmise – vastuvõtmise akt, millega ehitaja ehitustööd tellijale üle annab. Kuid tellija vajab lisakindlust, et nähtud hea ehituskvaliteet ka püsima jääb ja varjatud puudusi ei teki ning seepärast on ehituses tavaks anda ehituslepingus teostatud töödele garantiiaeg kestusega 2 aastat, mis algab just...

Teatame rõõmuga, et kätte on jõudnud Finnlogi juubeliaasta! Oleme juba 15 aastat loonud unikaalseid ja isikupäraseid kodusid isikupärastele inimestele. 15. sünnipäeva puhul kehtivad -10% tutvumishinnad optimaalse plaanilahendusega modernsetele palkmajadele Aibell, Belenus ja Cleena. Need palkmajad said väljatöötatud eelmiseks sügiseks ning osutusid klientide seas äärmiselt populaarseks, mistõttu otsustasime tähistada juubelit tutvumishindadega. Täpsema info kampaania kohta leiad siit.  

Ehitamise faasi jõudmine paneb südame kiiremini põksuma igal majaehitajal. Ehitustööde käivitamine on ju pika planeerimis- ja ettevalmistusperioodi järel see hetk, kus reaalselt ehitusplatsil  tööd algavad ja tööde tulemust silmaga näha ning käega katsuda saab. Millised on peamised ülesanded, mida iga majaomanik peab ehitusfaasis tegema? 1) Ettevalmistavad tegevused ja kiire reageerimine ehitusfaasis tekkivate probleemide lahendamisel. Omaniku üheks oluliseks ülesandeks on tagada või korraldada objektile juurdepääs, ehitusmaterjalide ladustamise koht, korraldada vajadusel ettejäävate puude raie ning lahendada ehitusaegse elektri ja vee kasutamise võimalus....

Ehitusleping on alusdokument, mille alusel korraldatakse ehitustööde teostamist ja osapoolte, tellija ja ehitaja, vahelist suhtlemist ning koostööd. Leping aitab tagada, et jõutakse kokkulepitud tingimustel soovitud tulemuseni. Tellija, kellel üldjuhul väike kokkupuude ehitustöödega, lepib sageli pea täielikult ehitaja poolt pakutud lepingu mustandiga ning teeb sinna vähe muudatusi. Kuid parem variant on see, kui ka tellija on ehituslepingu põhjalikult läbi vaadanud ja enda jaoks olulisi nõudeid ja riske lepingus katnud. Vaatame valiku teemasid, mis tellija jaoks oleks oluline korrektselt lepingusse saada. Ehituslepingus...

Korrektne ehitusleping on oluline nii tellijale kui ka ehitajale. Selleks, et osapoolte koostöö pikal ehitusperioodil sujuks ja toimiks on vajalik panustada lepingueelsetesse läbirääkimistesse ja kvaliteetse ehituslepingu koostamisesse. Koostöö tähendab ennekõike ühist arusaamist, mida ja kuidas täpselt ehitatakse. Kuidas head koostööd saavutada? Läbirääkimised hinnapakkumise sisu osas Tellijal tekib ehitajaga esimene sisuline kokkupuude alates hinnapakkumise küsimise staadiumist. See on väga oluline etapp, kus tellija esitab oma sisendinfo koos projektiga ja ehitaja teeb selle info alusel hinnapakkumise. Kas saadud hinnapakkumine vastab tellija soovidele...

Teatame rõõmuga, et Finnlogi palkmaja puitosa komplektile on omistatud EÜ vastavusdeklaratsioon CE märgise kasutamise kohta. See on nii öelda toote „pass“, mis tõendab, et palkmaja puidukomponendid on kontrollitud ja vastavad nõuetele, mis on esitatud Euroopa Liidu Ehitustoodete määruses 305/2011/EU (Construction Products Regulation – CPR). Palkmaja puitosa komplekt on määratletud Euroopa Tehnilise Hinnangu määruses 16/0020 (European Technical Assessment – ETA). Euroopa Tehniline Hinnang on heakskiitev tehniline tunnustus, mis antakse seoses ehitustoote sobivusega ettenähtud kasutuseks. ETA andmise protsessis hinnatakse ehitiste vastavust Euroopa...

Kui on jõutud niikaugele, et maja projekt on leitud, kas siis tüüpprojektide hulgast või tellides individuaalse projekti, seisab ees üks olulisim etapp – oma maja ehitustööde hinnapakkumise küsimine.  Kuidas seda teha nii, et hinnapakkumine oleks võimalikult usaldusväärne ning ehitushind ei muutuks tööde käigus oluliselt? Hinnapakkumise küsimise ettevalmistus Hinnapakkumise küsimine vajab ettevalmistamist ja läbimõtlemist. Selles etapis on suureks abiks korralikult läbimõeldud ja vormistatud projektdokumentatsioon. Usaldusväärse hinnapakkumise suudab enamik ehitajaid teha vaid põhiprojekti tasemel projektile. Eramajade puhul levinud eelprojekti tasemel projektdokumentatsioon jääb...