Ükskõik, mis valdkonnas elus, kui tahad midagi tõeliselt väärtuslikku luua, peab selleks ise palju vaeva nägema ja sellele pühenduma. Iseäranis oluline on see suurema eesmärkide saavutamisel. Ja kindlasti kuulub selliste suurte eesmärkide hulka oma kodu rajamine. Kuid siiski kohtab tellijaid, kes ei panusta oma kodu ehitamisse sellises mahus nagu võiks. Miks see  on nii ja miks on oluline just tellija enda panus? Tellijal on võtmeroll Pole olemas sisuliselt kahte täiesti samasugust kodu, isegi tüüpprojektide korral on tavaliselt valmisehitatud majadel omad...

Kas oled sattunud mõne inimese koju, kus kõik tundub justkui paigas olevat: padjad ja kardinad on küll täiesti erinevatest muinasjuttudest, aga mõlemad annavad toale midagi juurde. Ükski värvitoon ei domineeri ja midagi pole nagu ülearu. Ja see vana pink sobis moodsasse korterisse suurepäraselt. Kuidas ta seda küll tegi? Vastus on lihtne – ilmselt oskas selle korteri või maja omanik vältida mõnesid sisekujunduses tehtavaid kõige tavalisemaid vigu. Vaatame need koos üle. 1. KÕIK ON PANDUD OMAVAHEL SOBIMA Jah, kõik elemendid peavad...

Ei ole ühtegi koduomanikku kellele meeldiksid oma majaga seotud suured haldus- ja ülalpidamiskulud. Eriti ebameeldiv on kui suured halduskulud hakkavad arvetelt vastu vaatama äsja valmissaanud maja puhul. Kuidas sellega arvestada ja mida peaks teadma enne ehitamise alustamist? Mis mõjutavad maja halduskulusid? Tavaliselt pööratakse maja ülalpidamiskuludest rääkides silmas ennekõike maja küttekulusid ja pööratakse suuremat tähelepanu maja piirdekonstruktsioonide soojapidavusele. Kuid kokkuvõttes mõjutavad majaga seotud püsikulusid veel mitmed muud asjaolud. Vaatame neid alljärgnevalt natuke lähemalt. Maja suurus / krundi suurus Suuremal majal üldjuhul...

Palkmajja sobivad kahtlemata kõige paremini puitaknad, sest need on maja naturaalse olemusega kõige paremini kooskõlas. Kindlasti ei sobi kuidagi palkmajale PVC aknad. Võimalik variant on kasutada palkmaja puhul puit-alumiiniumaknaid, kuid ainult siis, kui maja on modernsema arhitektuurikeelega ning maja välisilmes alumiiniumraamid häirivaks ei muutu. Akna tüübi valik Akende valikul on üheks esimeseks tegevuseks valida akna tüüp. Kõige levinumaks akna tüübiks on Saksa tüüpi aken, mille suureks eeliseks on selle kasutusmugavus ja hooldamine. Akna kasutamise ja avamise teeb eriti lihtsaks spetsiaalne...

Väsinult töölt koju sõites peatud koduväravas. Värava avamisel jooksevad sinu poole aias mängivad lapsed, kuid esimesena jõuab sinuni hoopis meeleheitlikult saba liputav perekoer. Kõigil on hea meel, et sa koju jõudsid ning märkad justkui imeväel, et tööpäeva väsimus kaob ning kodune elurütm sind kosutama asub… Kodu on koht, kus sa pead ennast hästi tundma. Kodus taastad oma jõuvarud ning tunned ennast turvaliselt ja mugavalt. Oma maja on selle ülesande täitmiseks üks parimaid võimalusi ning vaatleme allpool peamisi põhjusi, miks eelistada...

Inimene on õnneks nii tehtud, et unustab küllaltki ruttu läbielatud raskused. Täpselt nii on see ka oma maja ehitamisel. Hiljem tundub enamikele tellijatele projekti valimine ja kogu ehitamist ettevalmistav periood põneva väljakutsena, mida jäävad meenutama tubli kotitäis saadud kogemusi. Kuid selle tee alguses kulub suur hulk aega valiku tegemiseks. Kuidas ikkagi teekond oma projektini kulgeb? Vaatleme tüüpprojekti abil valikute tegemist, kuna kõige sagedamini alustatakse oma maja kavandamist just majade tüüpprojekte/katalooge internetis või paberil sirvides. Selle abil saadakse esmane ettekujutus erinevatest...

Ehitamine on pikk protsess, see ettekujutus on sageli meisse otsekui sisse kodeeritud ja me lepime sellega. See aeg, kui eramuid ehitati mitmeid aastaid, on pärit ajast, kuid seda tehti peamiselt oma jõududega ise ehitades palgatöö kõrvalt, raha säästes, väikeste tööetappide kaupa. Juba ammu on see lähenemine ehitamisele muutunud ja enamik ehitab oma maja pangalaenu abil ning soovib ehitada oma maja võimalikult lühikese ajaperioodi jooksul. Kuidas ajaliselt majaprojekt ellu viiakse? Miks on lühike ajaperiood oluline ja miks ehitaja sageli oma riskide...

Iga ehitustöödega koguneb märkimisväärne hulk ehitusdokumentatsiooni. Ehitusaegse  projektdokumentatsiooni ja täitedokumentide kogumise peamiseks eesmärgiks on tõendada ehitise või rajatise nõuetekohast ja projektijärgset ehitamist. See seadusandja nõue võib tunduda bürokraatlik ja ebamugav, kuid ehitiste ohutuse ja turvalisuse tagamiseks on see kahtlemata oluline ja vajalik. Tellija ülesandeks on tagada ehitusperioodil ehitusdokumentatsiooni kogumine ja selle säilitamine. Kogutav ehitusalane dokumentatsioon on vajalik kasutusloa taotlemisel. Kogutava dokumentatsiooni võib üldiselt jaotada järgmiselt:   Ehitusprojekt ja selle juurde kuuluv seletuskiri Need dokumendid valmivad enne ehitustööde alustamist ja vajadusel...

Iga suurema projekti või mahuka töö osas on kasulik jagada töö väiksemateks etappideks ja alamtöödeks. Selliselt tekib parem kontroll ja arusaam iga etapi olulisusest ning selge siht lõppeesmärgi saavutamiseks. Mis on eramu ehitamisel ühed olulisemad etapid, millele tuleks erilist tähelepanu pöörata? Vaatame lähemalt 4 olulist etappi / valikut majaprojekti õnnestumisel. 1) Krundi asukoht „Krundi valik algab asukohast ja veelkord asukohast“ – nii ütlevad ja korrutavad kõik kinnisvaraspetsialistid. Ja teevad seda õigusega. Krundi valiku mõju üks olulisem valik kogu majaprojekti juures....

Hoone energiatõhususe miinimumnõuded jõustusid Eestis esmakordselt 2008. a. Alates hoone energiatõhususe miinimumnõuete rakendumisest on vastavus energiatõhususe nõuetele olnud ehitusloa andmise üheks eelduseks. Energiatõhususe miinimumnõuded kohalduvad uute hoonete püstitamisel ja olemasolevate hoonete olulisel rekonstrueerimisel. Hoonete energiatõhususe miinimumnõuete kontekstis räägitakse üha enam liginullenergiahoone nõuete jõustumisest. Liginullenergiahoone määratlus ja liginullenergiahoone tasemele vastavad energiatõhususarvu piirmäärad on Eesti õiguses kehtinud alates 09.01.2013. a. Seega ei ole tegemist uue või ettenägematu nõude rakendumisega. Liginullenergiahoone nõuded on olemuselt samuti uute hoonete püstitamisel kohalduvad energiatõhususe miinimumnõuded. Olemasolevate hoonete...