Pikki aastaid tühjalt seisnud krundid on „ellu ärganud“, siin-seal valmivad uued majad – uued kodud. Eramajade ehitus on viimastel aastatel silmnähtavalt kasvanud ja saanud sisse korraliku hoo. Suur ja oluline osa selles aktiivses ehitustegevuses on erinevatel tehasemajadel. Tehasemajade peamised eelised on läbimõeldud projekt, kiire majakarbi püstitus ehitusobjektil ja kogu tootmise ja ehitamisega seotud kvaliteet. Kuid tihe konkurents ja tellijate ootustele vastu tulemine vajab enamat. Tänapäeva tehasemaja peab võimaldama igale tellijale piisavalt paindlikust, mis tähendab ennekõike suuremat valikuvõimalust nii ruumiplaani kui...

Ennustamine on üks tänamatu töö, kuid ilma ennustusi tegemata ka ei saa. Ennustusi võib nimetada pikaajaliseks prognoosiks, mis põhineb osaliselt varasemal kogemusel ja osaliselt ette aimates tuleviku turuolukorda ja majandusarenguid. Mida prognoosida uueks aastaks majaehitajatele? Rahastamine Laenuvõimalused oma maja ehitamiseks on olemas. Sisulist erinevust eelnevate aastatega ei ole ette näha. Küll aga peab iga laenutaotleja arvestama, et pankade poolt esitatud tingimused kindlasti ei lõdvene, kuid laenuvõime olemasolul ja piisavate tagatiste korral laenu võtmisega probleeme ei tohiks tekkida. Pikemat aega ühtlaselt...

Vaikus Oma maja on vaiksem ja mürafoon üldjuhul oluliselt madalam kui kortermajades elades. Meeldivas vaikuses on hea välja puhata ja uut energiat koguda. Maja suurem pind võimaldab paremini ruume planeerida ja ka majasisesed suuremad müraallikad nagu pesumasin või kuivati paigutada elutubadest kaugemale. Privaatsus Eramaja puhul tekib kodutunne juba aiaväravast sisse astudes ja mis aitab luua ka suurema privaatsuse oma aia ja hekkide näol.  Suuremate kruntide puhul on tagatud hea privaatsus ka oma aias olles, sest naabrid jäävad piisavalt kaugel. Turvalisus...

Hinnapakkumise küsimise ja ehituslepingu sõlmimise vahelisel perioodil on mõistlik ja pigem isegi kohustuslik aktiivselt ehitajaga suhelda. See on periood, kus kõik ehitusega seotud teemad detailides kokku lepitakse. Suhtlemist ehitajaga on ka hiljem, ehitusetapis, kuid siis peamiselt lähtutakse algselt kokkulepitust. Praktikas kahjuks ei tehta lepingut ettevalmistaval perioodil piisavat eeltööd ja nii tekivad arusaamatused, mis üsna varsti ehitusetapis hakkavad probleeme tekitama. Millele peab tellija enim tähelepanu pöörama? Kõige tähtsam küsimus: Mis täpselt sisaldub hinnapakkumises? Hinnapakkumises on enamasti välja kirjutatud tööde nimekiri, sageli...

Majaomaniku üheks oluliseks ülesandeks on oma maja ja selle tehnosüsteeme süsteemselt hooldada. Kui autode puhul on tavaline ja arusaadav, et teatud läbisõidu järgi vajalik autot hooldada, siis eramajade puhul seda nii sageli kui vajalik, ei tehta. Õigeaegselt hooldustöid tegemata jättes aga kasvab risk, et ühel hetkel tekivad maja remonttöödega suuremad kulud ja probleemid. Seetõttu on mõistlik arvestada maja hoolduskuludega ning selle tarvis oma eelarvesse vahendeid jätta. Praktikas, uue maja valmimisel, jäetakse enamasti hooldustööd aastaid tegemata ning alles siis kui maja ...

Iga kinnisvaraspetsialist rõhutab järjepidevalt, et kõige tähtsam iga kinnisvaraobjekti puhul on asukoht, asukoht ja veelkord asukoht! Sellele väitele on raske vastu vaielda, kuid on veel hulk tegureid, mis aitavad kaasa õige valiku tegemisele. Krundi väljavalikuga seotud otsus on kahtlemata üks kõige tähtsamaid otsuseid, mis igal majaehitajal tuleb teha. Ja seetõttu tasub kulutada mõnevõrra rohkem aega huvipakkuvate kruntide analüüsiks. Kindlasti võib teha ka otsuseid teha hetkeemotsiooni ajel, kuid nii suure investeeringu puhul tasub detailides kõik oluline selgeks teha ja ratsionaalselt kogutud...

Kell on 6:45. Vaikselt hakkab magamistoas mängima lemmikmuusika, kardinad sõidavad vaikselt akna eest ja mõnus hommikupäike särab tuppa. Aeg on ärgata. Maja alarmsüsteem lülitub välja võimaldades kõikides tsoonides liikumist. Köögis käivitub kohvimasin ja maja ventilatsioonisüsteem lülitub võimsamale režiimile, käivitub ka televiisor, et anda edasi hommikused uudised. Kõik see toimub automaatselt ja majaelanike eelseadistatud soovide kohaselt. Need on  targa maja võimalused, mis teevad elu mugavamaks ja turvalisemaks. Mis on tark maja? Sageli kasutatakse mõistet „tark maja“ kui selget ja üheselt mõistetavat...

Maja ehitamine on iga tellija jaoks rahaliselt väga suur kulu ja seetõttu otsivad nii mõnedki tellijad võimalusi, kuidas natuke odavamalt töid ära teha. Üheks võimaluseks on tellija jaoks teha osa ehitustöid ise ära. Milliseid töid sagedamini tehakse ja kas see tasub ära? Millele peaks tellija mõtlema kui plaanib osa ehitustöid ise ära teha? Tellijal tuleb tal esmalt hinnata, kas tööde teostamiseks on tal piisavalt vaba aega ja kas on olemas kõik vajalikud töövahendid või milline on kulu nende hankimisel. Välja...

Krunt on olemas. Läbimõeldud visioon, millist maja ehitada, on olemas. Kuid tegemata on ehitaja või majatootja valik? Sobiliku ehitusfirma leidmist ei anna üle tähtsustada. Sõltub ju väga olulisel määral maja lõpptulemus ennekõike ehitajast, tema teadmistest ja oskustest ehitusprotsessi juhtida ning kvaliteeti tagada. Millised on peamised kriteeriumid, mille järgi head ehitajat valida? Ettevõttel on head erialased teadmised, oskused ja kogemused Ehitusfirma võtmeisikutel on olemas pikaajaline (7-10 aastane) töökogemus. Ehitusfirma on läbinud ka mõne majanduskriisi ja tõestanud oma hakkamasaamist ka keerulistel aegadel....

Enamik probleeme ehitaja ja tellija vahel tekivad ehitusperioodil arusaamatustest, mis saavad alguse hinnapakkumisest ja lepingust. Pooltel on erinev arusaamine, mida täpselt hinnapakkumine sisaldab. Millised materjali ja milliseid töid konkreetse ehituslepingu raames teostatakse?  See on igipõline probleem. Kuidas selliseid probleeme ära hoida?   Hinnapakkumine – esmane ehitustööde sisu kokkuleppimine Erinevad ehitusfirmad koostavad erineva detailsusega hinnapakkumisi. Sageli koostatakse esmane hinnapakkumine suhteliselt üldine, kus pole detailselt ära toodud kasutatavad materjalid ja ehitustööd. Mõnikord on hinnapakkumises ära toodud äärmiselt üldiselt näiteks töölõigu nimetus “lintvundament”...