Palkmajade peamiseks ehituslikuks kitsaskohaks on olnud seinakonstruktsiooni vajumine, mis tekib palkmaterjali kuivamise tõttu. Seetõttu on palkmajade ehitamise juures vajalik võimaldada avade juures, katuse-seina liites ja ka mujal konstruktsioonide takistuseta liikumine ning tagada piisav vajumisruum. Näiteks täispalkmaja seinte puhul jäetakse vajumiseks 3-5 cm ja liimpuitpalgist seinte puhul 1-2 cm seina 1 m kõrguse kohta. Samuti kaasneb selliste vajumiste korral risk välispiirete võimalikele õhuleketele.   Kas eeltoodud riske saab kuidagi maandada ja samal ajal nautida palkmaja looduslähedust ja eeliseid? Palkmaja areng ei...

Iga inimene ja iga pere on veidi erinev. Ja peabki olema! Mitmekesisus ja unikaalsus rikastab. Seetõttu on igati mõistetav, et iga pere soovib oma kodu luua enda maitse ja soovide kohaselt. Suur osa inimesi alustab oma majaehitust tüüpprojekti alusel aga teeb seal muudatusi, mis loovad unikaalsuse ja kodutunde just selle pere jaoks. Millised on peamised projekti muudatused, mida saab tüüpprojektide puhul ellu viia? Valmisolek tellijapoolseid muudatusi majaprojektidesse sisse viia on olemas tänapäeval valdaval enamusel majatehastest. Vaatamata nimetusele tüüpprojekt, on selliste...

Viimistlustöödega on võimalik maja muuta imeilusaks ja kauniks aga samamoodi on võimalik maja interjööri rikkuda. Siseviimistluse osas on vajalik tellijal varakult kaasa töötada ja peamised riskikohad läbi mõelda. Millised on peamised viimistlustöödega kaasnevad riskid? Viimistlusmaterjalid valik ja tellimine vajavad pikemat eeltööd Tänapäeval on kättesaadav väga suur valik erinevaid viimistlusmaterjale ja mõneti järjest raskem valikute tegemine. Mida peab arvestama viimistlusmaterjalide valikul? Valik soovitusi viimistlusmaterjalide valikul: Tee varakult selgeks tellitavate viimistlusmaterjali paigaldusnõuded ja eksklusiivsemate materjalide puhul tellimuse täitmise aeg. Kontrolli, kas ehitusfirmal...

Pikki aastaid tühjalt seisnud krundid on „ellu ärganud“, siin-seal valmivad uued majad – uued kodud. Eramajade ehitus on viimastel aastatel silmnähtavalt kasvanud ja saanud sisse korraliku hoo. Suur ja oluline osa selles aktiivses ehitustegevuses on erinevatel tehasemajadel. Tehasemajade peamised eelised on läbimõeldud projekt, kiire majakarbi püstitus ehitusobjektil ja kogu tootmise ja ehitamisega seotud kvaliteet. Kuid tihe konkurents ja tellijate ootustele vastu tulemine vajab enamat. Tänapäeva tehasemaja peab võimaldama igale tellijale piisavalt paindlikust, mis tähendab ennekõike suuremat valikuvõimalust nii ruumiplaani kui...

Ennustamine on üks tänamatu töö, kuid ilma ennustusi tegemata ka ei saa. Ennustusi võib nimetada pikaajaliseks prognoosiks, mis põhineb osaliselt varasemal kogemusel ja osaliselt ette aimates tuleviku turuolukorda ja majandusarenguid. Mida prognoosida uueks aastaks majaehitajatele? Rahastamine Laenuvõimalused oma maja ehitamiseks on olemas. Sisulist erinevust eelnevate aastatega ei ole ette näha. Küll aga peab iga laenutaotleja arvestama, et pankade poolt esitatud tingimused kindlasti ei lõdvene, kuid laenuvõime olemasolul ja piisavate tagatiste korral laenu võtmisega probleeme ei tohiks tekkida. Pikemat aega ühtlaselt...

Vaikus Oma maja on vaiksem ja mürafoon üldjuhul oluliselt madalam kui kortermajades elades. Meeldivas vaikuses on hea välja puhata ja uut energiat koguda. Maja suurem pind võimaldab paremini ruume planeerida ja ka majasisesed suuremad müraallikad nagu pesumasin või kuivati paigutada elutubadest kaugemale. Privaatsus Eramaja puhul tekib kodutunne juba aiaväravast sisse astudes ja mis aitab luua ka suurema privaatsuse oma aia ja hekkide näol.  Suuremate kruntide puhul on tagatud hea privaatsus ka oma aias olles, sest naabrid jäävad piisavalt kaugel. Turvalisus...

Hinnapakkumise küsimise ja ehituslepingu sõlmimise vahelisel perioodil on mõistlik ja pigem isegi kohustuslik aktiivselt ehitajaga suhelda. See on periood, kus kõik ehitusega seotud teemad detailides kokku lepitakse. Suhtlemist ehitajaga on ka hiljem, ehitusetapis, kuid siis peamiselt lähtutakse algselt kokkulepitust. Praktikas kahjuks ei tehta lepingut ettevalmistaval perioodil piisavat eeltööd ja nii tekivad arusaamatused, mis üsna varsti ehitusetapis hakkavad probleeme tekitama. Millele peab tellija enim tähelepanu pöörama? Kõige tähtsam küsimus: Mis täpselt sisaldub hinnapakkumises? Hinnapakkumises on enamasti välja kirjutatud tööde nimekiri, sageli...

Majaomaniku üheks oluliseks ülesandeks on oma maja ja selle tehnosüsteeme süsteemselt hooldada. Kui autode puhul on tavaline ja arusaadav, et teatud läbisõidu järgi vajalik autot hooldada, siis eramajade puhul seda nii sageli kui vajalik, ei tehta. Õigeaegselt hooldustöid tegemata jättes aga kasvab risk, et ühel hetkel tekivad maja remonttöödega suuremad kulud ja probleemid. Seetõttu on mõistlik arvestada maja hoolduskuludega ning selle tarvis oma eelarvesse vahendeid jätta. Praktikas, uue maja valmimisel, jäetakse enamasti hooldustööd aastaid tegemata ning alles siis kui maja ...

Iga kinnisvaraspetsialist rõhutab järjepidevalt, et kõige tähtsam iga kinnisvaraobjekti puhul on asukoht, asukoht ja veelkord asukoht! Sellele väitele on raske vastu vaielda, kuid on veel hulk tegureid, mis aitavad kaasa õige valiku tegemisele. Krundi väljavalikuga seotud otsus on kahtlemata üks kõige tähtsamaid otsuseid, mis igal majaehitajal tuleb teha. Ja seetõttu tasub kulutada mõnevõrra rohkem aega huvipakkuvate kruntide analüüsiks. Kindlasti võib teha ka otsuseid teha hetkeemotsiooni ajel, kuid nii suure investeeringu puhul tasub detailides kõik oluline selgeks teha ja ratsionaalselt kogutud...

Kell on 6:45. Vaikselt hakkab magamistoas mängima lemmikmuusika, kardinad sõidavad vaikselt akna eest ja mõnus hommikupäike särab tuppa. Aeg on ärgata. Maja alarmsüsteem lülitub välja võimaldades kõikides tsoonides liikumist. Köögis käivitub kohvimasin ja maja ventilatsioonisüsteem lülitub võimsamale režiimile, käivitub ka televiisor, et anda edasi hommikused uudised. Kõik see toimub automaatselt ja majaelanike eelseadistatud soovide kohaselt. Need on  targa maja võimalused, mis teevad elu mugavamaks ja turvalisemaks. Mis on tark maja? Sageli kasutatakse mõistet „tark maja“ kui selget ja üheselt mõistetavat...