Hinnapakkumise küsimise ja ehituslepingu sõlmimise vahelisel perioodil on mõistlik ja pigem isegi kohustuslik aktiivselt ehitajaga suhelda. See on periood, kus kõik ehitusega seotud teemad detailides kokku lepitakse. Suhtlemist ehitajaga on ka hiljem, ehitusetapis, kuid siis peamiselt lähtutakse algselt kokkulepitust. Praktikas kahjuks ei tehta lepingut ettevalmistaval perioodil piisavat eeltööd ja nii tekivad arusaamatused, mis üsna varsti ehitusetapis hakkavad probleeme tekitama. Millele peab tellija enim tähelepanu pöörama? Kõige tähtsam küsimus: Mis täpselt sisaldub hinnapakkumises? Hinnapakkumises on enamasti välja kirjutatud tööde nimekiri, sageli...

Majaomaniku üheks oluliseks ülesandeks on oma maja ja selle tehnosüsteeme süsteemselt hooldada. Kui autode puhul on tavaline ja arusaadav, et teatud läbisõidu järgi vajalik autot hooldada, siis eramajade puhul seda nii sageli kui vajalik, ei tehta. Õigeaegselt hooldustöid tegemata jättes aga kasvab risk, et ühel hetkel tekivad maja remonttöödega suuremad kulud ja probleemid. Seetõttu on mõistlik arvestada maja hoolduskuludega ning selle tarvis oma eelarvesse vahendeid jätta. Praktikas, uue maja valmimisel, jäetakse enamasti hooldustööd aastaid tegemata ning alles siis kui maja ...

Iga kinnisvaraspetsialist rõhutab järjepidevalt, et kõige tähtsam iga kinnisvaraobjekti puhul on asukoht, asukoht ja veelkord asukoht! Sellele väitele on raske vastu vaielda, kuid on veel hulk tegureid, mis aitavad kaasa õige valiku tegemisele. Krundi väljavalikuga seotud otsus on kahtlemata üks kõige tähtsamaid otsuseid, mis igal majaehitajal tuleb teha. Ja seetõttu tasub kulutada mõnevõrra rohkem aega huvipakkuvate kruntide analüüsiks. Kindlasti võib teha ka otsuseid teha hetkeemotsiooni ajel, kuid nii suure investeeringu puhul tasub detailides kõik oluline selgeks teha ja ratsionaalselt kogutud...

Kell on 6:45. Vaikselt hakkab magamistoas mängima lemmikmuusika, kardinad sõidavad vaikselt akna eest ja mõnus hommikupäike särab tuppa. Aeg on ärgata. Maja alarmsüsteem lülitub välja võimaldades kõikides tsoonides liikumist. Köögis käivitub kohvimasin ja maja ventilatsioonisüsteem lülitub võimsamale režiimile, käivitub ka televiisor, et anda edasi hommikused uudised. Kõik see toimub automaatselt ja majaelanike eelseadistatud soovide kohaselt. Need on  targa maja võimalused, mis teevad elu mugavamaks ja turvalisemaks. Mis on tark maja? Sageli kasutatakse mõistet „tark maja“ kui selget ja üheselt mõistetavat...

Maja ehitamine on iga tellija jaoks rahaliselt väga suur kulu ja seetõttu otsivad nii mõnedki tellijad võimalusi, kuidas natuke odavamalt töid ära teha. Üheks võimaluseks on tellija jaoks teha osa ehitustöid ise ära. Milliseid töid sagedamini tehakse ja kas see tasub ära? Millele peaks tellija mõtlema kui plaanib osa ehitustöid ise ära teha? Tellijal tuleb tal esmalt hinnata, kas tööde teostamiseks on tal piisavalt vaba aega ja kas on olemas kõik vajalikud töövahendid või milline on kulu nende hankimisel. Välja...

Krunt on olemas. Läbimõeldud visioon, millist maja ehitada, on olemas. Kuid tegemata on ehitaja või majatootja valik? Sobiliku ehitusfirma leidmist ei anna üle tähtsustada. Sõltub ju väga olulisel määral maja lõpptulemus ennekõike ehitajast, tema teadmistest ja oskustest ehitusprotsessi juhtida ning kvaliteeti tagada. Millised on peamised kriteeriumid, mille järgi head ehitajat valida? Ettevõttel on head erialased teadmised, oskused ja kogemused Ehitusfirma võtmeisikutel on olemas pikaajaline (7-10 aastane) töökogemus. Ehitusfirma on läbinud ka mõne majanduskriisi ja tõestanud oma hakkamasaamist ka keerulistel aegadel....

Enamik probleeme ehitaja ja tellija vahel tekivad ehitusperioodil arusaamatustest, mis saavad alguse hinnapakkumisest ja lepingust. Pooltel on erinev arusaamine, mida täpselt hinnapakkumine sisaldab. Millised materjali ja milliseid töid konkreetse ehituslepingu raames teostatakse?  See on igipõline probleem. Kuidas selliseid probleeme ära hoida?   Hinnapakkumine – esmane ehitustööde sisu kokkuleppimine Erinevad ehitusfirmad koostavad erineva detailsusega hinnapakkumisi. Sageli koostatakse esmane hinnapakkumine suhteliselt üldine, kus pole detailselt ära toodud kasutatavad materjalid ja ehitustööd. Mõnikord on hinnapakkumises ära toodud äärmiselt üldiselt näiteks töölõigu nimetus “lintvundament”...

Palkmajal sisekujunduses on üks suur eelis – puitpinna eksponeerimine. Seda nii läbivalt naturaalsena, kus palkseinad on kaetud sobiliku laki, peitsi või õliga aga samamoodi ka puitpinnad värvituna. Palkseinad ilmestavad ja samal ajal rahustavad, moodustades nii tugeva raamistiku väga erinevate sisekujunduse lahenduste loomiseks. Tänapäeva eramute modernne vaade nii välis- kui ka sisekujundusele on paradoksaalsel kombel palkmajade puhul täielikult ja isegi lihtsalt saavutatav. Finnlog on palkmaja uuendustele tee avatuna hoidnud ja võimaldab kaasaegseid elamuid näiteks ka funkstiilis ehitada. Sisekujunduse ülesanded Sisekujunduse ülesanne...

Eelprojekt on vähim lubatud projekteerimise staadium, mis võimaldab ehitusluba taotleda. Arusaadavalt juhinduvad suurem osa eramajade tellijaid just eelprojektist. Milleks kulutada põhiprojektile või tööprojektile ja eritööde projektidele, kui saab hakkama eelprojektiga? Samas kaasnevad eelprojektiga mitmed riskid, mida peab iga tellija eelnevalt arvestama. Kõige lihtsamalt öeldes, pole eelprojekti detailsus ehitamiseks ja ka mitte hinnapakkumise koostamiseks piisav. Vaatame lähemalt tüüpilisemaid probleeme, mis eelprojektiga tekivad.   Konstruktiivsed sõlmed puuduvad Eelprojektis ei kajastata üldjuhul sõlmede lahendusi. Näiteks ei ole eelprojektis enamasti ära toodud vundamendi armeerimislahendust,...

Ebapiisav õhupidavus on üks suuremaid majade niiskusprobleemide ja sealhulgas ka hallituse tekitajad. Halva õhupidavusega piirdekonstruktsioonides tekivad paratamatult aja jooksul konstruktsioonide kahjustused, mis halvendavad kokkuvõttes ka eluruumide seisukorda ning inimeste tervist. Kõigele lisaks suurenevad ebatihedate konstruktsioonide tõttu ka märkimisväärselt hoone kütteenergia kulud. Probleemi võimendab tegelikkuses ka see, niiskuskahjustused muutuvad nähtavaks sageli alles peale seda kui tavapärane garantiiaeg (2 aastat) on möödas. Ebapiisavast õhupidavusest tingitud kahjustuste parandustööd on enamasti aga väga töömahukad ja kallid. Enamasti on vajalik piirdekonstruktsioonid avada, kahjustatud kohad korda...