Inimene on õnneks nii tehtud, et unustab küllaltki ruttu läbielatud raskused. Täpselt nii on see ka oma maja ehitamisel. Hiljem tundub enamikele tellijatele projekti valimine ja kogu ehitamist ettevalmistav periood põneva väljakutsena, mida jäävad meenutama tubli kotitäis saadud kogemusi. Kuid selle tee alguses kulub suur hulk aega valiku tegemiseks.

Kuidas ikkagi teekond oma projektini kulgeb?

Vaatleme tüüpprojekti abil valikute tegemist, kuna kõige sagedamini alustatakse oma maja kavandamist just majade tüüpprojekte/katalooge internetis või paberil sirvides. Selle abil saadakse esmane ettekujutus erinevatest stiilidest ja kujundatakse põhimõtteline otsus, maja välisilme ja ka korruste arvu osas.

Selles etapis käiakse võimalusel ka vaatamas valminud maju, kasvõi ainult väljast, et tekiks parem ettekujutus, milline maja reaalsuses välja näeb ning tunnetamas, kas sellist tüüpi maja võiks ka endale sobida.

Tüüpprojektide eelis on see, et maja ruumiplaan on üldjuhul võimalikult optimaalne ja projekteerija poolt detailideni läbimõeldud ning mis eriti oluline, projekt on ka enamasti mitmeid kordi läbi ehitatud ning võimalikud projekteerimisega seotud vead on leitud ja parandatud.

Esimese hooga tüüpprojekti eeliseid ei taju ja paljusid kannustab soov läheneda projektile individuaalselt. Siinkohal võib julgelt väita, et enamik kataloogimaju on reaalsuses valmides igaüks vähemalt osaliselt unikaalne ja kahte tervikuna identset maja ei pruugi leida, kui see pole just mõne tüüpse arendusprojekti raames valminud.

Tänapäeva tüüpprojektid jätavad tellijale võimaluse teha enda jaoks soovitud muudatusi ning suuremal või vähemal määral seda ka enamik tellijaid kasutab. Finnlogi kodulehel olevad majade projektid ongi pigem referentsprojektid, mida tellijad vastavalt oma soovidele muudavad.

Ruumiplaan

Kui maja välisilme enam-vähem paigas siis jõutakse ruumiplaani juurde. Mitu tuba või ruumi on majas, millised on nende suurused ja kuidas need majas paiknevad – seda kooslust nimetatakse ruumiplaaniks.

Ruumide paikasättimine nii, et oleks tagatud ruumide kasutamise funktsionaalsus, vajalikud panipaigad, loomulik valgustus ja palju muud, muudab ruumiplaani koostamise üksjagu keeruliseks ülesandeks.

Sageli on nii, et korjatakse ideid erinevate projektide ruumiplaanidelt ning pannakse parimad ideed võimalusel ühte ruumplaani kokku.

Üks nüanss, mis sageli kipub ruumiplaanide puhul ununema, on seotud maja tehniliste süsteemide paigutamisega ja teenindamisega. Ruumiplaanidel enamasti seda infot ei kajastata. Olenevalt maja tehnilisest lahendusest ja korruselisusest tuleb jätta ruumi torustike püstikute tarvis ja tagada neile juurdepääs võimalike teenindusluukide abil. Ka seda oleks mõistlik ruumiplaani väljatöötamise lõpufaasis plaanile kanda, et hiljem ei tekiks halbu üllatusi, kui torustike tõttu vajalik teha mõnes kohas sein laiem ja plaanitud ruum läheb selle arvelt väiksemaks.

Kui maja välissilme ja ruumiplaan paika saadud siis kindlasti vajalik see ka koos majatootja arhitekti ja tehniliste inimestega läbi vaadata ja koos lõplik lahendus välja töötada.