Блог

Maja ehitamisega seotud asjaajamised - Etapp 7: Ehitamine

Maja ehitamisega seotud asjaajamised – Etapp 7: Ehitamine

Ehitamise faasi jõudmine paneb südame kiiremini põksuma igal majaehitajal. Ehitustööde käivitamine on ju pika planeerimis- ja ettevalmistusperioodi järel see hetk, kus reaalselt ehitusplatsil  tööd algavad ja tööde tulemust silmaga näha ning käega katsuda saab. Millised on peamised ülesanded, mida iga majaomanik peab ehitusfaasis tegema? 1) Ettevalmistavad tegevused ja kiire reageerimine ehitusfaasis tekkivate probleemide lahendamisel. Omaniku üheks oluliseks ülesandeks on tagada või ...
Maja ehitamisega seotud asjaajamised - Etapp 6: Ehitusleping

Maja ehitamisega seotud asjaajamised – Etapp 6: Ehitusleping

Ehitusleping on alusdokument, mille alusel korraldatakse ehitustööde teostamist ja osapoolte, tellija ja ehitaja, vahelist suhtlemist ning koostööd. Leping aitab tagada, et jõutakse kokkulepitud tingimustel soovitud tulemuseni. Tellija, kellel üldjuhul väike kokkupuude ehitustöödega, lepib sageli pea täielikult ehitaja poolt pakutud lepingu mustandiga ning teeb sinna vähe muudatusi. Kuid parem variant on see, kui ka tellija on ehituslepingu põhjalikult läbi vaadanud ja enda jaoks olulisi ...