Blogi

Maja ehitamise kiirus

Maja ehitamise kiirus

Ehitamine on pikk protsess, see ettekujutus on sageli meisse otsekui sisse kodeeritud ja me lepime sellega. See aeg, kui eramuid ehitati mitmeid aastaid, on pärit ajast, kuid seda tehti peamiselt oma jõududega ise ehitades palgatöö kõrvalt, raha säästes, väikeste tööetappide kaupa. Juba ammu on see lähenemine ehitamisele muutunud ja enamik ehitab oma maja pangalaenu abil ning soovib ehitada oma maja võimalikult lühikese ajaperioodi jooksul. Kuidas ajaliselt majaprojekt ellu viiakse? Miks on ...
Maja ehitamisega seotud asjaajamised - Etapp 8: Ehitamise ja kasutusloa dokumentatsioon

Maja ehitamisega seotud asjaajamised – Etapp 8: Ehitamise ja kasutusloa dokumentatsioon

Iga ehitustöödega koguneb märkimisväärne hulk ehitusdokumentatsiooni. Ehitusaegse  projektdokumentatsiooni ja täitedokumentide kogumise peamiseks eesmärgiks on tõendada ehitise või rajatise nõuetekohast ja projektijärgset ehitamist. See seadusandja nõue võib tunduda bürokraatlik ja ebamugav, kuid ehitiste ohutuse ja turvalisuse tagamiseks on see kahtlemata oluline ja vajalik. Tellija ülesandeks on tagada ehitusperioodil ehitusdokumentatsiooni kogumine ja selle säilitamine. Kogutav ...