Блог

Maja ehitamisega seotud asjaajamised - Etapp 5: Lepingueelsed läbirääkimised

Maja ehitamisega seotud asjaajamised – Etapp 5: Lepingueelsed läbirääkimised

Korrektne ehitusleping on oluline nii tellijale kui ka ehitajale. Selleks, et osapoolte koostöö pikal ehitusperioodil sujuks ja toimiks on vajalik panustada lepingueelsetesse läbirääkimistesse ja kvaliteetse ehituslepingu koostamisesse. Koostöö tähendab ennekõike ühist arusaamist, mida ja kuidas täpselt ehitatakse. Kuidas head koostööd saavutada? Läbirääkimised hinnapakkumise sisu osas Tellijal tekib ehitajaga esimene sisuline kokkupuude alates hinnapakkumise küsimise staadiumist. See on ...
EÜ vastavusdeklaratsioon CE märgise kasutamise kohta

EÜ vastavusdeklaratsioon CE märgise kasutamise kohta

Teatame rõõmuga, et Finnlogi palkmaja puitosa komplektile on omistatud EÜ vastavusdeklaratsioon CE märgise kasutamise kohta. See on nii öelda toote „pass“, mis tõendab, et palkmaja puidukomponendid on kontrollitud ja vastavad nõuetele, mis on esitatud Euroopa Liidu Ehitustoodete määruses 305/2011/EU (Construction Products Regulation – CPR). Palkmaja puitosa komplekt on määratletud Euroopa Tehnilise Hinnangu määruses 16/0020 (European Technical Assessment – ETA). Euroopa Tehniline ...