Блог

Maja ehitamisega seotud asjaajamised - Etapp 3: Maja projekt

Maja ehitamisega seotud asjaajamised – Etapp 3: Maja projekt

Kvaliteetse ja läbimõeldud kodumaja ehitamiseks on vajalik kvaliteetne ehitusprojekt. Projekt on alusdokument, millel kogu ehitus baseerub ning selle olulisus saab tavaliselt järk-järgult ehitusprotsessis ka igale tellijale selgeks. Projekti kvaliteedist sõltub olulisel määral iga ehitatava hoone kvaliteet ning ka ehitustööde maksumus. Projekteerimistingimused Esimeseks tegevuseks on taotleda kohalikust omavalitsusest krundile projekteerimistingimused. Enne projekteerimistingimuste ...
Kodu - investeering iseendasse

Kodu – investeering iseendasse

Iga laps teab, et koolis tuleb korralikult õppida, koguda tarkust ja laiendada silmaringi. Koguda uusi teadmisi, mis on ühtlasi oluline investeering kogu eluks, et elus ettetulevate probleemide ja väljakutsetega hakkama saada. Elame infoajastul ning  tarbime aina rohkem uut infot ja kogume uusi teadmisi, et kiirelt muutuvas maailmas oma kohta leida. Kuid lisaks teadmistesse investeerimisele vajame ka muid investeeringuid. Kas oma kodu on investeering? Oma kodumaja on rahaliselt suur ...